Müügi- ja privaatsustingimused

1. ÜLDINFO
1.1  Restorani St. Maria veebipoe www.cafestmaria.com (edaspidi: veebipood) omanik on Cafe St Maria OÜ, registrikood 16057249,  asukohaga Telliskivi 24, 10611 Tallinn, Eesti. Telefon: +372 56 94 5000, e-mail: info@cafestmaria.com

2. MÜÜGILEPINGU KEHTIVUS, TOOTEINFO
2.1 Käesolevad müügitingimused kehtivad kauba ostmisel veebipoest.

2.2 Müügitingimused reguleerivad õigussuhteid, mis tekivad Cafe St Maria OÜ (edaspidi Müüja) ja füüsilise isiku (edaspidi Ostja) vahel veebipoest kauba ostmisel.

2.3 Müüjal on õigus müügitingimusi ühepoolselt muuta ja täiendada, avaldades uued müügitingimused veebiaadressil telli.flavore.ee.

2.4 Ostjal on võimalik enne ostu sooritamist müügitingimused salvestada, printida ja vajaduse korral taasesitada.

2.5 Ostja nõustub veebipoest tellimuse kinnitamisega müügitingimustega.

3. HINNATEAVE
3.1 Veebipoes müüdavate kaupade hinnad on esitatud kaupade juures.

3.2 Kojukande teenusega lisandub hinnale kauba kättetoimetamise kulu (edaspidi transporditasu).

3.3 Transporditasu kuvatakse tellimuse esitamisel enne ostu kinnitamist ja ostu eest tasumist.

3.4 Kõik veebilehel toodud kaupade hinnad sisaldavad transpordi sihtriigis kehtivat käibemaksu.

3.5 Transporditasu lisandub ostetavate kaupade koguhinnale vastavalt Ostja poolt valitud kauba kättetoimetamise viisile. Kui tellimus on esitatud enne veebipoe hindade või tingimuste muutumist, kehtivad sellele tellimusele ostutehingu tegemise ajal kehtinud hinnad.

4. TELLIMUSE ESITAMINE
4.1 Tellimiseks tuleb Ostjal lisada soovitud kaubad veebipoes ostukorvi, täita vajalikud väljad ja valida sobiv kauba kättesaamise viis  – kullerteenus või restorani järeletulemine (aadress Telliskivi 24, Tallinn).

4.2 Peale seda kuvatakse ekraanile tellimuse kogumaksumus, mille eest saab tasuda krediitkaardiga.

4.3 Leping jõustub tellimuse kinnitamisest veebipoes ja omandiõigus tellitud kaubale läheb üle Ostjale hetkel, mil tasutav summa laekub veebipoe pangakontole.

4.4 Veebipoest alkoholi ostmisel kinnitab Ostja, et on vähemalt 18-aastane ja omab õigust alkoholi osta.

4.5 Kui tellimust ei ole võimalik müüjal täita (nt kaup on restoranist otsa saanud või mingil muul põhjusel), teavitatakse sellest Ostjat esimesel võimalusel ja tagastatakse makstud summa (koos transporditasuga) hiljemalt 14 päeva jooksul pärast vastava olukorra ilmnemist.

4.6 Veebipoes esitatud tellimusi võetakse Müüja poolt vastu pühapäevast neljapäevani kell 11.30-19.00 ning reedest laupäevani kell 11.30-21.00

5. KAUBA KÄTTETOIMETAMINE
5.1 Tellimuse saab kätte Telliskivi 24, Tallinn.

5.2 Kui kättetoimetamine valitakse läbi kullerteenuse, siis tellimus transporditakse Ostjale Tallinna linna piirides. Kaup saadetakse Müüja poolt  Ostjale tema poolt tellimuses märgitud aadressile.

5.3 Tellimuse täitmiseks komplekteerib Müüja tellitud kauba ja edastab need Ostjale kättetoimetamiseks lepingulisele kullerteenuse koostööpartnerile.

5.4 Tellitud kaup jõuab kliendi poolt määratud sihtkohta tellimuses märgitud ajaks pärast Ostja poolt tellimuse kinnitamist veebipoes ja kui kauba eest maksmisele kuuluv summa on laekunud veebipoe pangakontole.

5.5 Kui tellitud kaup toimetatakse Ostja poolt märgitud aadressile, võtab kuller Ostjaga kontakttelefoni teel ühendust.

5.6 Alla 18-aastastele isikutele alkohoolseid jooke ei müüda ning kuller tuvastab kliendi vanuse isikut tõendava dokumendi alusel enne kauba üleandmist.

6. LEPINGUST TAGANEMINE, TOODETE TAGASTAMINE JA TAGASIMAKSED
6.1 Ostjal on õigus lepingust taganeda (tellimusest loobuda) 14 kalendripäeva jooksul tellimuse kättesaamisest saates selleks e-kirja teel taganemise avalduse aadressil info@cafestmaria.com

6.2 Tagastatavad tooted tuleb üle anda restorani aadressil Telliskivi 24, 10611 Tallinn. Toodete tagastamisega seonduvad kulud kannab klient.

6.3 Kliendil on õigus lepingust taganeda, kui tooted on kasutuskõlblikud, kasutamata ja rikkumata, sh originaalpakendis.

6.4 Vastavalt võlaõigusseadusele § 49 lg 1 kohaselt ei kehti taganemisõigus toodetele, mida oma olemuse tõttu ei saa tagastada ja/või mis oma olemuse tõttu segatakse või ühendatakse pärast üleandmist muu asjaga selliselt, et neid ei saa enam teineteisest eraldada.

6.5 Tagasimaksed, mida müüja teostab vastavalt käesolevatele tingimustele, tehakse 7 tööpäeva jooksul alates tellimuses kindlaks määratud üleandmise kuupäevast.

6.6 Tagasimaksed tehakse kliendi samale arvelduskontole, millelt tellimuse eest tasuti.

7. KLIENDI ISIKUANDMETE TÖÖTLEMINE
7.1 Müüja tagab kliendi poolt esitatud isikuandmete kasutamise vaid kooskõlas isikuandmete kaitse seadusega, eelkõige ulatuses, mis on vajalik tellimuse täitmiseks.

7.2 Müüja töötleb kliendi isikuandmeid järgmistel eesmärkidel:

7.2.1 veebipoes esitatud tellimuse täitmine;

7.2.2 veebipoe kliendisuhete haldamine ja kliendiga suhtlemine;

7.2.3 kliendi päringutele vastamine;

7.2.4 õigustatud huvi;

7.2.5 tarbijaharjumuste uurimine;

7.2.6 müügistatistika koostamine;

7.2.7 veebipoe teenuste haldamine ja arendamine.

7.3 Müüja rakendab kõiki meetmeid (sh administratiivsed, tehnilised ja füüsilised meetmed) kliendi isikuandmete kaitsmiseks. Juurdepääs andmete muutmiseks ja töötlemiseks on ainult selleks volitatud isikutel.

7.4 Veebipoe külalisena ostmisel registreeritakse kliendi ees- ja perekonnanimi, e-posti aadress, telefon ning postiaadress juhul, kui see on vajalik kauba kliendile kohale toimetamiseks.

7.5 Veebipoes ostu sooritanud klientide isiku- ja ostuandmeid säilitatakse 3 aastat arvates ostu sooritamisest. Pärast nimetatud tähtaja saabumist isikuandmed kustutatakse automaatselt.

7.6 Ostjal on igal ajal õigus saada Müüjalt enda kohta käivaid isikuandmeid, nõuda kliendi isikuandmete parandamist ja ülekandmist ning isikuandmete töötlemise lõpetamist.

7.7 Taotlused palume esitada elektrooniliselt e-posti teel info@cafestmaria.com. Eesmärgiga tagada isikuandmete töötlemise turvalisus, peab kliendi taotlus olema digitaalselt allkirjastatud. Müüjal on õigus jätta kliendi taotlus rahuldamata, kui kliendi isikusamasust ei ole võimalik tuvastada või isikuandmete edastamine ei ole turvaline

7.8 Müüjal on õigus veebipoes registreeritud isikuandmetele teostada profiilianalüüsi, et paremini mõista klientide ootusi ja sellest tulenevalt pakkuda paremaid kaupu ja teenuseid võimaldades otseturunduse täpsemat suunamist. Müüja ei tee profileerimise tulemusel kliendi suhtes mingeid õiguslikku tähendust omavaid otsuseid. 

7.9 Veebipoes on isikuandmete vastutavaks töötlejaks Cafe St Maria OÜ, kellel on õigus edastada isikuandmeid veebipoe koostööpartneritest volitatud töötlejatele eesmärgiga pakkuda klientidele parimat teenust. Volitatud töötlejatel on õigus isikuandmeid töödelda ainult müüjalt saadud juhiste järgi ning volitatud töötlejatega on sõlmitud lepingud isikuandmete konfidentsiaalsena hoidmise kohta.

7.10 Juhul, kui klient leiab, et Veebipoe teenuse raames rikutakse isikuandmete töötlemisel kliendi õiguseid, on kliendil õigus pöörduda Müüja poole e-posti teel info@cafestmaria.com, Andmekaitse Inspektsiooni ja kohtu poole.

8. VAIDLUSTE LAHENDAMINE
8.1 Klient saab veebipoe kohta kaebusi esitada e-posti teel: info@cafestmaria.com

8.2 Kui Ostjal ei õnnestu vaidluses Müüjaga kokkuleppele jõuda, võib Ostja pöörduda tarbijavaidluste komisjoni poole.  Protseduurireeglid saab üle vaadata ja kaebuse esitada Tarbijakaitse lehel. Tarbijavaidluste komisjon on pädev lahendama Ostja ja Müüja vahel sõlmitud lepingust tulenevaid vaidlusi. Tarbijavaidluste komisjon lahendab vaidlused Ostja jaoks tasuta.

8.3 Ostjal on lisaks õigus pöörduda ka Euroopa Liidu tarbijavaidluste organite poole (infot selle kohta saab veebilehelt http://www.consumer.ee/) või Eesti Vabariigi kohtusse.